Preview Mode Links will not work in preview mode

Karjääristuudios saavad sõna tööandjad, praegused ja tulevased talendid ning paljud teised tööturu osapooled.

Sina ise, su ettevõte või organisatsioon võiks olla esindatud karjääristuudios? Kirjuta meile stuudio@karjaarileht.ee.

Sep 5, 2019

Iluteenindaja amet - millised on tööülesanded ja töövahendid, kellele võiks amet hästi sobida?

Tutvu NailSpa karjäärilehega - http://www.karjaarileht.ee/web/nailspa ja leia oma unistuste tööandja!

Kas ka sinu organisatsioonis on talente, kes võiksid tutvustada ametit ja jagada kogemusi? Kirjuta meile stuudio@karjaarileht.ee!

Kus filmime järgmiseks? Soovita oma ettevõtet kommentaaris!
www.karjaarileht.ee